ZÁZRAKY sa dejú

MATERIALIZMUS 

NEVERA 

ROZUM 

VIERA

v Ježiša Krista - Božieho Syna ťa spojí s nadprirodzeným, ktoré vie ovplyvniť udalosti a veci tu na zemi. K tomu, aby sa stal zázrak, potrebuješ otvoriť svoje srdce a poprosiť Ježiša, aby ti pomohol.

Nedovoľ, aby ti materializmus, nevera a rozum prekazili vierou prijať zázrak.  

Evanjelium Marka 9:

19 Ježiš im odpovedal: "Ach, neveriace pokolenie! Dokedy ešte budem s vami? Dokedy vás budem znášať?! Priveďte chlapca ku mne!" 20 Priviedli ho teda k nemu. Keď duch uvidel Ježiša, hneď chlapcom zalomcoval. Chlapec sa zrútil na zem, zvíjal sa a z úst sa mu valila pena. 21 Ježiš sa pýtal jeho otca: "Odkedy sa mu to stáva?" On odpovedal: "Od detstva. 22 A veľa ráz hodil chlapca do ohňa i do vody, aby ho zmárnil. Ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a pomôž nám!"

23 Ježiš mu odpovedal: "Ak môžeš?! Pre toho, kto verí, je všetko možné." 24 Chlapcov otec hneď zvolal: "Verím, pomôž mojej neviere!" 25 Ježiš si všimol, že sa zbieha zástup. Pohrozil nečistému duchu slovami: "Duch nemoty a hluchoty, prikazujem ti: Vyjdi z neho a nikdy viac sa doňho nevracaj!" 26 Duch vykríkol, silne chlapcom zalomcoval a vyšiel. Chlapec vyzeral ako mŕtvy, takže si mnohí mysleli, že zomrel. 27 Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a chlapec vstal.